Park De Zevenloft: 16 twee-onder-een-kapwoningen, 1 vrijstaande villa

Aanmelden als belangstellende is mogelijk. Wij houden u dan op de hoogte van dit plan en informeren u zodra de verkoop van de woningen start.

Park de Zevenloft | Zevenhuizen

Het nieuwbouwplan Park de Zevenloft bestaat uit 16 twee-onder-één-kapwoningen en 1 vrijstaande woning op zéér ruime kavels.  

4 twee-onder-één-kapwoningen (20%) zullen standaard worden uitgevoerd met een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Hiermee zijn deze woningen extra geschikt voor senioren of mindervalide doelgroep. De overige woningen kunnen met beperkte ingrepen en/of opties alsnog slaap-en badkamer op de begane grond realiseren in de toekomst. De woningen zijn hiermee zeer flexibel en toekomstbestendig.

Het plangebied betreft het gebied ten oosten van de kern Zevenhuizen. Het plangebied is ingeklemd tussen de Knibbelweg met sloot (tevens de ontsluitingsweg), Anjerlaan met sloot en bestaande woningen. De bestaande woningen aan de zuidwestzijde zijn vooral nieuwbouwwoningen, bekend als het Zevenrozenhof. Ten noordwesten bevindt zich naast de bestaande woningen, met gecombineerde bedrijfsbestemming, ook tuincentrum Welkoop. Tuincentrum Welkoop gaat op termijn plaatsmaken voor een aantal woonkavels.

Heeft u interesse in een woning, laat dan uw gegevens via op het contactformulier. Wij houden u dan op de hoogte van dit plan en informeren u zodra de verkoop van de woningen start.

2
Jun

Op dit moment is de planning om in het vierde kwartaal van 2022 van start te gaan met de verkoop van de woningen. Vervolgens wordt er in eerste kwartaal van 2023 gestart met de sloop van de huidige bebouwing en zullen de eerste bouwrijp maak werkzaamheden zichtbaar zijn. Naar verwachting starten we in het tweede kwartaal van 2023 met de bouw van de woningen.

Het college van B&W gemeente Zuidplas heeft besloten om het Uitwerkingsplan ter..

Lees meer


© Thunnissen Groep 2022
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring